ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Posted on 28-02-2018 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είτε ως Τακτικό  είτε ως Ειδικό μέλος του ΙΣΠ

 

1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

 

 

2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στο ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

share: