ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Posted on 29-04-2015 , by: isp , in , 0 Comments

Δικαιολογητικά για άδεια λειτουργίας Διαγνωστικών Εργαστηρίων &

Εργαστηρίων Φυσικής Ιατρικής – Αποκατάστασης 

Αρμόδια υπάλληλος Κα Βλάχου

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΓ. ΦΥΣ. ΙΑΤΡ.-ΑΠΟΚ.

 

Π.Δ 84-2001

ΦΕΚ-2302-2014-τ-β-τροποίηση-παραρτημάτων-ΠΔ-84

 

 

 

share: