ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Posted on 29-04-2015 , by: isp , in , 0 Comments

Δικαιολογητικά για άδεια λειτουργίας Διαγνωστικών Εργαστηρίων &

Εργαστηρίων Φυσικής Ιατρικής – Αποκατάστασης 

 

Δείτε στα επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την άδεια λειτουργίας.

Τα δικαιολογητικά καταθέτονται στον Σύλλογο Δευτέρα-Παρασκευή 8 με 2

Attachments

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣ.ΙΑΤΡ.-ΑΠΟΚΑΤ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΦΕK 1802

ΦΕΚ 2302.2014

share: