Δικαιολογητικά για άδεια λειτουργίας Εταιρειών- Πολυϊατρείων

Posted on 29-04-2015 , by: isp , in , 0 Comments

Δείτε στο επισυναπτόμενο τα απαραίτητα δικαιολογητικά για έκδοση βεβαίωσης λειτουργίας Πολυϊατρείου

Αρμόδια υπάλληλος Κα Βλάχου

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤ. ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΩΝ

share: