Δικαιολογητικά για άδεια λειτουργίας Εταιρειών- Πολυϊατρείων

Posted on 29-04-2015 , by: isp , in , 0 Comments

Δείτε στο επισυναπτόμενο τα απαραίτητα δικαιολογητικά για έκδοση βεβαίωσης λειτουργίας Πολυϊατρείου.Τα δικαιολογητικά καταθέτονται στον Σύλλογο  Δευτέρα – Παρασκευή,   8 με 2

Αρμόδια υπάλληλος Κα Βλάχου

Attachments

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΩΝ

share: