ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Posted on 15-12-2021 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Την Παρασκευή  10-12-2021 αναρτήθηκε στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση η ιατρική βεβαίωση για την ανανέωση των αδειών οδήγησης.   Η είσοδος γίνεται στο πεδίο ”Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά-Γνωματεύσεις” με τους κωδικούς συνταγογράφησης που ο κάθε ιατρός διαθέτει.

Απαραίτητη για τη έκδοση του πιστοποιητικού είναι η χρήση του ΑΜΚΑ του ενδιαφερόμενου, καθώς και το 4ψήφιο PIN που έχει ήδη λάβει από το gov.gr κατόπιν αιτήσεώς του για την ανανέωση της άδειας οδήγησης. Ο ιατρός εκδίδει το πιστοποιητικό υγείας με τον χαρακτηρισμό ”ικανός” ή ”μη ικανός” ή παραπέμπει τον ασθενή στην κατάλληλη ιατρική ειδικότητα σε περίπτωση που διαπιστωθούν νοσήματα που χρήζουν γνωμάτευσης από άλλη ιατρική ειδικότητα.

ΦΕΚ

ΜΟΡΦΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

share: