ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ”ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ”

Posted on 15-11-2023 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Το Σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ» (Π.Ε.Σ.Υ.), είναι αναγνωρισμένο Σωματείο  από το 1945, με πανελλήνια εμβέλεια, και διοικείται από 12μελές  Διοικητικό Συμβούλιο.

Σκοπός της Ενώσεως είναι η παρακολούθηση και η προσπάθεια διεκδίκησης και θετικής αντιμετώπισης των δίκαιων αιτημάτων που αφορούν τους συνταξιούχους Υγειονομικούς,  η τακτική ενημέρωση τους γύρω από θέματα που τους αφορούν, μέσω της τριμηνιαίας έκδοσης του περιοδικού της και της Ιστοσελίδας που διατηρεί στο διαδίκτυο με την επωνυμία ΠΕΣΥ .

Παράλληλα ο Σύλλογος διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκδρομές κατά καιρούς για τα μέλη της.

Σήμερα η ΠΕΣΥ  απαριθμεί περίπου 1644 μέλη και η εισφορά κάθε μέλους είναι 2 ευρώ μηνιαίως μέσω των κρατήσεων του ΕΦΚΑ.

Καλούμε τους συναδέλφους Υγειονομικούς που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί καθώς και όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν να ενταχθούν στο Σύλλογό μας, συμμετέχοντας στα δρώμενα του Συλλόγου μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Ο Πρόεδρος

Δ. ΓΡΑΜΠΑΣ

  Η Γεν.Γραμματέας

Δ. ΑΓΓΕΛΟΥ

 

share: