Επείγουσα ενημέρωση από Bayern για XOFIGO

Posted on 08-08-2018 , by: leonidas isp , in , , 0 Comments

Με την παρούσα επικοινωνία θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η φαρμακευτική εταιρεία Bayer AG σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), πραγματοποίησε στις 06 Αυγούστου 2018, ταχυδρομική αποστολή μίας επιπρόσθετης επιστολήςDirect HealthCare Professional Communication (DHPC) σε Επαγγελματίες Υγείας στη χώρα μας σχετικά με το προϊόν της εταιρείας, XOFIGO ®, ενέσιμο διάλυμα 1100 kBq/ml (διχλωρίδιο του ραδίου-223).

 Ο σκοπός της επιστολής DHPC είναι η ενημέρωση των Επαγγελματιών Υγείας οι οποίοι συνταγογραφούν / χορηγούν το XOFIGO® σχετικά με σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας σε σχέση με το σκεύασμα.  Πιο συγκεκριμένα, η επιστολή αναφέρεται σε νέους περιορισμούς στη χρήση του διχλωρίδιου του ραδίου-223 (Xofigo) λόγω του αυξημένου κινδύνου κατάγματος και της τάσης για αυξημένη θνησιμότητα.  Η εν λόγω επιστολή (επισυνάπτεται) εστάλη από την εταιρεία  Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ (Τοπικός Αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας Bayer AG) στους εξής Επαγγελματίες Υγείας στη χώρα μας:

-Ουρολόγους Ιατρούς

-Ογκολόγους Ιατρούς

-Πυρηνικούς ιατρούς

-Φαρμακεία αδειοδοτημένων νοσοκομείων για χρήση ραδιοφαρμάκου

Σκοπός της επικοινωνίας μας είναι να σας ενημερώσουμε σχετικά με την επιστολή DHPC και τη διανομή της και να αιτηθούμε την περαιτέρω ενημέρωση των μελών σας επί του θέματος, όπως θεωρείτε κατάλληλο /αποτελεσματικό (π.χ. ανάρτηση στην ιστοσελίδα / διαδικτυακή πύλη του Συλλόγου).

Για τυχόν ερωτήσεις ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία ιατρικών πληροφοριών της εταιρείας Bayer Ελλάς στο τηλ.: 210-6187742, fax: 210-6187522, e-mail: medinfo.gr.cy@bayer.com

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσοχή και τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

 Αλεξάνδρα Ακρίβου

Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Φαρμακοεπαγρύπνησης

Bayer Hellas AG

Medical Department, Pharmaceuticals

PV & MI

Sorou 18-20

GR-151 25 Maroussi-Athens

Tel:      +30 210 6187604

Fax:     +30 210 6187522

Mobile: +30 695 1656512

E-mail: alexandra.akrivou@bayer.com

E-mail: drugsafety.greece@bayer.com

Web:    http://www.bayer.gr

Xofigo DHPC_Aug2018_GR_Final_signed

share: