ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΙΣ

Posted on 04-11-2020 , by: leonidas isp , in , , 0 Comments

Παρακαλώ διαβάστε το έγγραφο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

 

Όσοι ιατροί έχουν παρόμοια προβλήματα με ασφαλιστικές εταιρείες,  παρακαλούνται να μας στείλουν όλα τα σχετικά έγγραφα για να τα διαβιβάσουμε στον ΠΙΣ

share: